Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

nekaj o nas
Kaliopa je visokotehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem programske opreme in GIS storitev.

Ekipa strokovnjakov in inženirjev različnih področij skrbi za inovativne rešitve ter državi, občinskim upravam in javnim podjetjem zagotavlja celostno podporo pri upravljanju podatkov.

Poleg tega izvajamo klasične geodetske storitve ter izdelujemo številne prostorske akte.

NAŠE STORITVE

Široka paleta stalno zaposlenih inženirjev iz področja geodezije, gradbeništva, urbanizma in računalništva dnevno
zagotavlja kvalitetne in enostavne rešitve že več kot 15 let.

Meritve izvajamo po celotni Sloveniji za fizične osebe, javna podjetja ter občinske uprave. 

Storitve opravimo kakovostno, hitro in zanesljivo.

Z uporabo različnih orodij in tehnik analiziramo, urejamo, zajemamo in posodabljamo evidence naročnikov.

Odločitev za GIS je pridobitev programskih orodij in pridobitev podpore ekipe inženirjev.

V prostorskem načrtovanju se osredotočamo na načrtovanje občinskih prostorskih aktov.

Naloga prostorskega načrtovanja je zelo kompleksna, področje pa zastavljeno zelo široko.

geodezija

IN geodetske rešitve

Kot geodetsko podjetje imamo večletne izkušnje pri izvajanju geodetskih storitev, ki jih predpisuje Zakon o evidentiranju nepremičnin.  Storitve opravimo kakovostno, hitro in zanesljivo, ves čas pa skrbimo, da so naši postopki v koraku s časom in vodeni transparentno.

geoinformatika

IN gis storitve

Prostorske informacije so vedno imele pomembno vlogo pri odločitvah človeka. Dobimo jih kot rezultat miselnega procesa, ki pripiše prostorskim podatkom pomen. Če pa so ti podatki organizirani, predstavljeni, analizirani in primerni za podporo pri odločanju, potem to rešitev imenujemo prostorski informacijski sistem.

URBANIZEM

IN UREJANJE PROSTORA

Prostor je omejena naravna dobrina, s katero je treba ravnati izjemno skrbno in celovito. Pravijo, da je prostor ogledalo naše družbe saj odseva duha v družbi, kulturo, našo preteklost in možnost za prihodnos. Vse naša dejanja (ekonomska, družbena, individualna) puščajo sledi v prostoru, zato je naloga prostorskega načrtovanja zelo kompleksna, področje pa zastavljeno zelo široko.

NAŠE REŠITVE

Razvoj naših rešitev temelji na principu »ustvari in nato trži«, zato se lahko pohvalimo z avtorskimi deli, ki jih nenehno nadgrajujemo s sodelavci ter obstoječimi naročniki, ki nam pomagajo s svojim znanjem in izkušnjami.

NAŠE REŠITVE

Razvoj naših rešitev temelji na principu »ustvari in nato trži« zato se lahko pohvalimo z avtorskimi deli,ki jih nenehno nadgrajujemo s sodelavci ter obstoječimi naročniki, ki nam pomagajo s svojimi znanji in izkušnjami.

OSNOVNE REŠITVE

iObčina je internetni GIS sistem, ki služi za iskanje, pregledovanje ter analizo količin elementov, omogoča pa tudi merjenje razdalj in površin vseh vrst ter tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. iObčina vključuje občinske, regijske in državne prostorske informacije, ki so lahko javno dostopne ali dostopne na podlagi različnih dovoljenj.

iKomunala vključuje komunalne, občinske in državne prostorske informacije, ki so dostopne samo z uporabniškim imenom in geslom pooblaščenih oseb zaposlenih na komunalnem podjetju. Gre za interni sistem, ki ni odprt za javnost in je namenjen le upravljavcem komunalnih infrastruktur.

iSlovenija vključuje javne prostorske informacije, ki jih združujemo na enem mestu za potrebe javnosti in strokovne javnost ter za potrebe občanov in različnih strokovnjakov v Republiki Sloveniji.

ostale REŠITVE

Poleg široke palete naših produktov, lahko našo tehnologijo prilagodimo vašim potrebam. Ponujamo tako najem Kaliopa GIS infrastrukture, kjer uporabljate naše strežnike, programsko opremo in specialiste ali pa najamete le programsko opremo, ki vam jo namestimo in pomagamo vzdrževati na vaših strežnikih.

Izvajamo tudi usmerjana izobraževanja, ki so namenjena vsem, ki se na tak ali drugačen način ukvarjatje z urejanjem prostora in pri delu uporabljate programsko opremo AutoCAD, QGIS, Erdas in seveda programsko opremo Kaliopa.

iObčina je internetni GIS sistem, ki služi za iskanje, pregledovanje ter analizo količin elementov, omogoča pa tudi merjenje razdalj in površin vseh vrst ter tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. iObčina vključuje občinske, regijske in državne prostorske informacije, ki so lahko javno dostopne ali dostopne na podlagi različnih dovoljenj.

iKomunala vključuje komunalne, občinske in državne prostorske informacije, ki so dostopne samo z uporabniškim imenom in geslom pooblaščenim osebam na komunalnem podjetju. Gre za interni sistem, ki ni odprt za javnost temveč samo upravljalcem komunalnih infrastruktur.

Slovenija vključuje javne prostorske informacije, ki jih združujejomo na enem mestu za potrebe javnosti in strokovne javnost ter za študijske namene uporabe GIS-ov v RS.

Poleg številne palete naših produktov, našo tehnologijo prilagodimo vašim potrebam in vaš GIS bo  zaživel svoji podobi. Možnosti sta dve in sicer možen je najem Kaliopa GIS infrastrukture, kjer uporbite naše strežnike, programsko opremo in specialiste ali pa najamete le programsko opremo, ki vam jo namestimo in pomagamo vzdrževati na vaših strežnikih.

Izvajamo tudi usmerjana izobraževanja, ki so namenjena vsem, ki se na tak ali drugačen način ukvarjatje z urejanjem prostora in pri delu uporabljate programsko opremo AutoCAD, QGIS, Erdas in seveda programsko opremo Kaliopa.