Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Zemljiška knjiga

zemljiška knjiga

in geodezija

Zemljiška knjiga je javna evidenca, ki vsebuje podatke o stvarnih in drugih pravicah na nepremičninah. Evidenco vodi posamezno okrajno sodišče. Prvotno so se v zemljiško knjigo vpisovale stvarne in druge pravice na zemljiščih (parcelah), ob nastanku katastra stavb, pa se v zemljiško knjigo vpisujejo tudi stvarne in druge pravice na stavbah in delih stavb.

Danes je zemljiška knjiga pomembna evidenca predvsem za trg nepremičnin, saj vsebuje podatke o lastnikih nepremičnin, stvarnih pravicah, obligacijskih pravicah ter pravnih dejstvih. Ker je postopek vpisa v zemljiško knjigo velikokrat povezan tudi z geodetsko izmero (parcelacijo, evidentiranjem stavbe ali vpisom stavbe in delov stavbe v kataster stavb), vam v podjetju nudimo celovito rešitev od izmere pa do vložitve zemljiško knjižnega predloga v zemljiško knjigo. Storitev nudimo tako za vpis pravic na zemljiščih (parcelah), kot tudi na stavbah ali delih stavb.

Postopek vpisa stvarnih in drugih pravic na zemljiščih (parcelah):

  • geodetska izmera (parcelacija, evidentiranje stavbe,…),
  • izdelava dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo (priprava pogodb, ponudb za prodajo gozdnega ali kmetijskega zemljišča, ZK dovolil, zemljiško knjižnih predlogov,…).

Postopek vpisa stvarnih in drugih pravic na zemljiščih (parcelah):

  • izdelava elaborata in vpis stavbe ter delov stavb v kataster stavb pri GURS,
  • izdelava dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo (priprava enostranskih ali večstranskih aktov o oblikovanju etažne lastnine, ZK dovolil, zemljiško knjižni predlogov,…).

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00