Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Zemljiška knjiga

zemljiška knjiga

in geodezija

Zemljiška knjiga je javna evidenca, ki vsebuje podatke o stvarnih in drugih pravicah na nepremičninah. Evidenco vodi posamezno okrajno sodišče. Prvotno so se v zemljiško knjigo vpisovale stvarne in druge pravice na zemljiščih (parcelah), ob nastanku katastra stavb, pa se v zemljiško knjigo vpisujejo tudi stvarne in druge pravice na stavbah in delih stavb.

Danes je zemljiška knjiga pomembna evidenca predvsem za trg nepremičnin, saj vsebuje podatke o lastnikih nepremičnin, stvarnih pravicah, obligacijskih pravicah ter pravnih dejstvih. Ker je postopek vpisa v zemljiško knjigo velikokrat povezan tudi z geodetsko izmero (parcelacijo, evidentiranjem stavbe ali vpisom stavbe in delov stavbe v kataster stavb), vam v podjetju nudimo celovito rešitev od izmere pa do vložitve zemljiško knjižnega predloga v zemljiško knjigo. Storitev nudimo tako za vpis pravic na zemljiščih (parcelah), kot tudi na stavbah ali delih stavb.

Postopek vpisa stvarnih in drugih pravic na zemljiščih (parcelah):

  • geodetska izmera (parcelacija, evidentiranje stavbe,…),
  • izdelava dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo (priprava pogodb, ponudb za prodajo gozdnega ali kmetijskega zemljišča, ZK dovolil, zemljiško knjižnih predlogov,…).

Postopek vpisa stvarnih in drugih pravic na zemljiščih (parcelah):

  • izdelava elaborata in vpis stavbe ter delov stavb v kataster stavb pri GURS,
  • izdelava dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo (priprava enostranskih ali večstranskih aktov o oblikovanju etažne lastnine, ZK dovolil, zemljiško knjižni predlogov,…).
Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ.dipl.inž.geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

 

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00