Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Določitev količin/volumnov

določitev količin/volumnov

geodezija v inženirstvu

Gradbeni stroški v okviru zemeljskih del imajo precejšen vpliv na stroške izgradnje celotnega objekta oziroma projekta. V času gradnje izvajajo geodeti spremljavo gradbišč, kot so zakoličbe, posnetki v različnih gradbenih fazah, kontrolne meritve premikov, ipd…

Za finančno ovrednotenje ali obračun del je potrebno določiti ustrezne količine (dolžine, površine, volumne) vgrajenih materialov ali zemeljskih mas, ki jih je potrebno vgraditi, izkopati, nasuti ali premestiti na drugo lokacijo. Izkopi, nasipi in volumni vgrajenih materialov in drugih zemeljskih gradbenih del za izvajalca in/ali investitorja predstavljajo pomemben strošek pri gradnji. V ta namen lahko določimo ali izračunamo količine/volumne zemeljskih mas ali vgrajenih materialov na osnovi razlik stanj pred in po opravljenem ali predvidenem posegu. Izračuni volumnov:

  • mrežna metoda (ta način se najpogosteje uporablja pri ploskovnih objektih – površinski izkopi, nasipi in objekti, ki so večinoma nepravilnih oblik. V teh primerih s profilno metodo ne moremo zagotoviti kvalitetnega in dovolj natančnega izračuna).,
  • izračun volumnov na osnovi profilne metode (ta način se najpogosteje uporablja pri dolžinskih objektih – ceste, železnice, vodotoki,…). V primeru profilne metode lahko volumne določimo s tako imenovano približno profilno metodo ali na osnovi Simpsonove formule.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00