Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

GIS produkt

JAVNI IN KOMERCIALNI PROSTORSKI PODATKi

iObčina je geografski informacijski sistem v oblaku, ki služi za iskanje, pregledovanje, analize, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru.

… iObčino vsakodnevno pri delu uporablja več tisoč ljudi.

GIS vključuje občinske, regijske in državne prostorske informacije, ki so javno dostopne ali dostopne zgolj na podlagi različnih pooblastil. Poleg pregledovanja podatkov nudi možnost prostorskega poizvedovanja in geometrijskih ter lokacijskih analiz, s katerimi dobimo odgovore na vprašanja o položaju in porazdelitvi določenega pojava v prostoru.

Enostaven uporabniški vmesnik in dobro pripravljeni podatki uporabniku omogočajo, da lahko samostojno prekriva in medsebojno primerja različne prostorske podatke, kar mu olajša interpretacijo prostora.

Osnovni koncept in ideja iObčine je, da občine (občinske uprave) pogodbeno najemajo internetni GIS sistem iObčina,  pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov podjetja Kaliopa, da v njihovem imenu obdelujejo velike množice podatkov, ki jih smiselno povezujejo in urejajo za potrebe vsakodnevne uporabe zaposlenih v občinski upravi in tudi za splošno javno uporabo namenjeno občanom.

iObčina je geografski informacijski sistem v oblaku, ki služi za iskanje, pregledovanje, analize, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru.

… iObčino vsakodnevno pri delu uporablja več tisoč ljudi.

GIS vključuje občinske, regijske in državne prostorske informacije, ki so javno dostopne ali dostopne zgolj na podlagi različnih pooblastil. Poleg pregledovanja podatkov nudi možnost prostorskega poizvedovanja in geometrijskih ter lokacijskih analiz, s katerimi dobimo odgovore na vprašanja o položaju in porazdelitvi določenega pojava v prostoru.

Enostaven uporabniški vmesnik in dobro pripravljeni podatki uporabniku omogočajo, da lahko samostojno prekriva in medsebojno primerja različne prostorske podatke, kar mu olajša interpretacijo prostora.

Osnovni koncept in ideja iObčine je, da občine (občinske uprave) pogodbeno najemajo internetni GIS sistem iObčina,  pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov podjetja Kaliopa, da v njihovem imenu obdelujejo velike množice podatkov, ki jih smiselno povezujejo in urejajo za potrebe vsakodnevne uporabe zaposlenih v občinski upravi in tudi za splošno javno uporabo namenjeno občanom.