Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

GIS produkt

Množice javnih prostorskih podatkov dostopnih preko spleta omogočajo različnim interesnim skupinam (učenci, študentje, občani, strokovna javnost, … ), da jih lahko brezplačno uporabljajo, pregledujejo in analizirajo. V ta namen nudimo spekter prostorskih podatkov, ki jih objavljamo z namenom poenostavljanja uporabe posameznikom.

Običajno so tovrstna početja zelo zamudno opravilo, še posebej za nevešče in neprofesionalne uporabnike GIS-ov. V ta namen nudimo GIS portal iSlovenija. Če javnih podatkov na portalu iSlovenija ne najdete, pošljite povpraševanje na podpora@kaliopa.si in morda vam bomo lahko pomagali. Če javne podatke najdete na kakšnem izmed drugih portalov, pa bi jih želeli videti v kombinaciji s podatki, ki so že del iSlovenija, nam pošljite povpraševanje za brezplačno vključitev javnih podatkov v sistem iSlovenija.

Množice javnih prostorskih podatkov dostopnih preko spleta omogočajo različnim interesnim skupinam (učenci, študentje, občani, strokovna javnost … ), da jih lahko brezplačno uporabljajo, pregledujejo in analizirajo. V ta namen nudimo spekter prostorskih podatkov, ki jih objavljamo z namenom poenostavljanja uporabe posameznikom.

Običajno so tovrstna početja zelo zamudno opravilo, še posebej za nevešče in neprofesionalne uporabnike GIS-ov. V ta namen nudimo GIS portal iSlovenija. Če javnih podatkov na portalu iSlovenija ne najdete, pošljite povpraševanje na podpora@kaliopa.si in morda vam bomo lahko pomagali. Če javne podatke najdete na kakšnem izmed drugih portalov, pa bi jih želeli videti v kombinaciji s podatki, ki so že del iSlovenija, nam pošljite povpraševanje za brezplačno vključitev javnih podatkov v sistem iSlovenija.