Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Parcelacija

parcelacija

združitve ali delitve parcele

Parcelacija je postopek združitve ali delitve parcele. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje le glede lastninske pravice. Delitev parcele pa je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Združujemo lahko le parcele, ki ležijo znotraj iste katastrske občine. Tako pri združitvi kot delitvi parcel nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami.

KDAJ PARCELACIJA

Parcelacijo morda potrebujete v primerih kadar želite graditi, prodati ali podariti del parcele, določiti zemljišče pod stavbo kot novo parcelno številko ali združiti dve ali več parcel. Pogoj za delitev ali združitev parcele je urejeni del meje, ki se ga novo nastala meja dotika ali seka. Storitev ureditev meje in parcelacije se lahko izvedeta istočasno, pri čemer se izdela enotni elaborat ureditve meje in parcelacije.

kako poteka postopek parcelacije?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe.Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato sledi izvedba postopka in priprava zahtevane dokumentacije, ki jo je potrebno vložiti geodetski upravi. Kot pooblaščenec v vašem imenu, bomo redno spremljali vložen zahtevek pri območni geodetski upravi ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00