Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Zakoličenje objektov

zakoličevanje objektov

prenos projekta v naravo

ZAKOLIČENJE OBJEKTA je geodetska storitev prenosa projekta v naravo. Investitor in izvajalec gradbenih del morata pred pričetkom gradnje objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, poskrbeti tudi za zakoličevanje objekta. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju, kot inženirska geodetska storitev. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine.

O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije. Zapisnik zakoličbe je dokument s katerim odgovorni geodet potrjuje pravilnost in strokovnost izvedbe, izvajalec in pooblaščeni predstavnik občine pa seznanitev z opravljeno zakoličbo objekta.

kako poteka postopek?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe. Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato se izvede postopek in sledi priprava potrebne dokumentacije. Če je potrebno dokumentacijo vložiti geodetski upravi ali pooblaščenemu predstavniku občine bomo kot pooblaščenec v vašem imenu redno spremljali vložen zahtevek ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen, vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek in predamo dokumentacijo.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00