Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Digitalizacija prostorskih dokumentov

digitalizacija dokumentov

V podjetju Kaliopa smo se specializirali za digitalizacije prostorskih dokumentov. Lastna programska oprema nam omogoča hiter in natančen prenos iz papirnih ali elektronskih oblik izvedbenih aktov v digitalno obliko, oziroma obliko, kot jo predvideva zakonodaja.

Končni izdelek je topološko urejen vektorski podatek ali geolociran raster (tif, jpg), kar je tudi pogoj za objavo na iObčini ter povezavo z moduli: Prostorski dokumenti, Lokacijska informacija in Potrdilo o namenski rabi.

mag. Irena Papež
univ.dipl.inž.arh
Maja Friedl
univ.dipl.inž.kraj.arh
Maja Pagon
univ.dipl.inž.arh.
NASLOV

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

Letališka cesta 32j
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

01/520 82 80

mail

Vodja oddelka:

irena.papez@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 8:00 – 16:00
Torek: 8:00 – 16:00
Sreda: 8:00 – 16:00
Četrtek: 8:00 – 16:00
Petek: 8:00 – 16:00