Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Nekaj o podjetju

kaj je kaliopa?

KALIOPA JE ENO IZMED VODILNIH GEOINFORMACIJSKIH PODJETJI V SLOVENIJI

V podjetju Kaliopa, Informacijske rešitve d.o.o. smo specializirani za celovito podporo poslovanju občinskih uprav in komunalnih podjetij.

Kaliopa d.o.o. je podjetje z jasno idejo: nuditi kvalitetne storitve našim strankam.

Podjetje Kaliopa smo ustanovili leta 2002 in smo sprva delovali v najetih prostorih na Leskoškovi ulici. Imeli smo tri redno zaposlene sodelavce za opravljanje nalog s področja podpore občinam in komunalnim podjetjem. Od takrat izpopolnjujemo, raziskujemo ter dodajamo nove možnosti in ponudbe, s katerimi bi vam olajšali delo.

V primerjavi z začetnimi leti delovanja nudimo danes  neprimerljivo širši izbor storitev. Zaposlujemo skoraj 20 strokovnjakov v  oddelkih s področja informatike, urbanizma, gradbeništva, geodezije in oblikovanja. Projektno se povezujemo tudi z drugimi strokovnjaki in s tem dopolnjujemo paleto poznavalcev tudi za področja, ki jih ne pokrivamo sami.

Kaj morate vedeti o podjetju Kaliopa? Smo pooblaščena geodetska organizacija za opravljanje geodetskih storitev GURS. Več kot 70 občin in preko 10 javnih komunalnih podjetij v Sloveniji in tujini danes zaupa naši avtorski rešitvi iObčina in iKomunala. Razvili smo svojo programsko opremo Kaliopa, kot pooblačeni prodajalec in razvijalec pa zastopamo tudi podjetja Hexagon, Autodesk in Microsoft.

Podjetje postavlja svojo vrednost na strokovnjakih, ki jih zaposluje. Naj gre za urbanizem, geoinformatiko ali katerokoli drugo področje, ki se mu posvečamo, vedno bodo za vas poskrbeli le najboljši, z izobrazbo, ki jim omogoča delovanje na najvišji strokovni ravni. Naš cilj je vedno podati kakovost, zanesljivost in hitrost. Z vztrajnostjo in veliko znanja smo dosegli status enega izmed vodilnih GIS podjetij v Sloveniji in edinega, ki pod svojo streho združuje celovite storitve na področju informatike, urbanizma, geodezije in razvoj programske opreme.

Naša želja in vizija je razširiti poslovanje na vsebinska področja ki jih do zdaj ne pokrivamo in jih stranke pri svojem delu potrebujejo. Večjo pozornost nameravamo posvetiti tudi regijskemu okolju, ki ima vedno večjo vlogo.  Velik izziv nam predstavljajo trgi nekdanje skupne države ter preostala Evropa.

naša področja

Geodetske storitve nepremičninskih evidenc, gradbeno inženirski del pri nizkih in vodnih gradnjah ter gradnjah komunalne infrastrukture

Internetni GIS sistem, ki služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informaciji v prostoru.

Širok spekter storitev na področju urejanja prostora. Poglavitna dejavnost oddelka za urbanizem je izdelovanje prostorske in urbanistične dokumentacije.

Kaliopa nudi različne storitve s področja načrotvanja, vzdrževanja in optimiziranja informacijskih sistemov.

Podatki o podjetju
zbrani na enem mestu.

naša zgodba

kaliopa skozi čas

Ustanovitev podjetja
Podjetje je dne 29. januarja 2002 bilo vpisano v Poslovni register Slovenije (PRS) pod imenom Kaliopa in je v tistem času imelo tri zaposlene.
leto 2002
Leta 2002 sta bila vzpostavljena GIS portala iObčina in iKomunala. Istega leta je bila podpisana pogodba o vzdrževanju iObčine z Mestno občino Kranj in Občino Vodice.
leto 2004
Leta 2004 so bili kupljeni poslovni prostori v Ljubljani na Letališki cesti 32j, kateri še danes služijo svojemu namenu.
leto 2006
Leta 2006 je izšla prva revija Kaliope z imenom Kaliopis, v kateri je podjetje predstavilo svoje delovanje.
leto 2007
Leta 2007 je bil izdelan prvi samostojni občinski prostorski načrt (OPN) za Občino Jesenice. Istega leta smo postali tudi uradni Autodesk partner.
leto 2012
Leta 2010 smo na Ljubljanskem gradu obeležili 10. obletnico ustanovitve podjetja. Naša ekipa je takrat štela 15 članov, istega leta pa je bila vzpostavljena prva iObčina v tujini (Makedonija).
leto 2015
Leta 2015 je bila vzpostavljena prva iObčina na Hrvaškem. Podpisane so bile pogodbe z občinami Fažana, Medulin in Cerovlje.
leto 2017
Leta 2017 je bil izdelan prvi mikrodof, ki smo ga zajeli s pomočjo lastnega brezpilotnega letalnika Kalikopter.
leto 2018
Leta 2018 je bilo ustanovljeno podjetje v Srbiji. Istega leta je nato sledila vzpostavitev iObčine v Srbiji, prav tako pa je bila podpisana prva pogodba z Občino Paraćin.
leto 2019
Na Lavi 7 v Celju so bili leta 2019 kupljeni novi prostori, ki so predstavljali razširitev obstoječemu delavnemu okolju.

izvor besede “kaliopa”

Kaliopa je Muza junaškega epa in poezije. Imenujejo pa jo tudi “nežno zveneča” in prvorojena, najstarejša oz. vodilna. Ponavadi jo vidimo upodobljeno s pisalno deščico, svitkom papirja ali knjigo v eni roki ter peresom v drugi, na glavi pa ima lahko tudi zlato krono. Njena starša sta Mnemozina in Zeus. Trakijskemu kralju Ojagru oz. rečnemu bogu, s katerim se je muza poročila, je rodila sina pevca – Orfeja, ki so ga po smrti muze tudi pokopale.

Muzo Kaliopo so poimenovali zato, ker je bil njen čudoviti glas vzrok nenavadne lepote njenega jezika, s katerim je požela odobravanje svojega avditorija. Poznana je tudi po tem, da je Ahilu dala domišljijo in ga naučila, kako naj na pojedinah razveseljuje prijatelje s petjem.

Zevs ji je naložil, da je vodila prepir med Afrodito in Perzefono pri tem, kateri in koliko časa pripada Adonis. Obema je dala časovno enako obdobje, da bi se končno domenili: da naj ga ima Afrodita “post mortem” spomladi in poleti, Perzefona pa jeseni in pozimi.

In kadar, Kaliopa, tvoja glasna harfa poje, v epski veličastnosti si vrtnica visoke družine ..