Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Vse storitve

pomoč v obliki 

strokovnega svetovanja

Podjetje Kaliopa je specializirano za celovito podporo poslovanju občinskih uprav in komunalnih podjetij. Obsega več oddelkov, ki zaposlujejo strokovnjake s področja informatike, urbanizma, gradbeništva, geodezije in oblikovanja.

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.– Henry Ford

Zaposleni v Kaliopi, ki za vas izvajajo storitve, imajo leta izkušenj na svojem področju ter s svojim znanjem in trudom gradijo kvaliteto vseh naših storitev. Ravno zato vam Kaliopa lahko ponudi strokovnost na področjih geodetskih storitev, storitev prostorskega načrtovanja, IT storitev in GIS storitev.

Uspešnost podjetja je vedno odvisna od zadovoljstva strank, zato vam je Kaliopa prav tako na voljo z oddelekom za podporo. Ker se zavedamo, da vsa vaša morebitna vprašanja o storitvah in produktih potrebujejo odgovore, vam pomagamo vsak dan od ponedeljka do petka v času delovnih ur. Z veseljem sprejemamo in rešujemo pritožbe, predloge in pohvale ter prisluhnemo vašim željam in ponudbam.

We don’t want to push our ideas on to customers, we simply want to make what they want.

geodetske storitve

ZEMLJIŠKI KATASTER

 • Parcelacija
 • Komasacija
 • Označitev mej
 • Nova izmera
 • Sprememba bonitete
 • Sprememba dejanske rabe
 • Določitev zemljišča pod stavbo

GEODEZIJA V INŽENIRSTVU

 • Zakoličevanje objektov
 • Kontrolne meritve
 • Izdelava geodetskega načrta
 • Določitev količin/volumnov

KATASTER STAVB

 • Vpis stavbe in delov stavbe
 • Spremembe podatkov
 • Evidentiranje stavb

ZAJEM PODATKOV IZ ZRAKA

 • Brezpilotni letalnik
 • Satelitski posnetki
 • Letalski posnetki iz zraka

OSTALE STORITVE

 • Vpis v zemljiško knjigo
 • GJI za javno službo

urbanistične storitve

OSNOVNE STORITVE

 • Državni prostorski načrti (DPN)
 • Občinski prostorski načrti (OPN)
 • Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
 • Prikaz stanja prostora
 • Urbanistični načrti
 • Digitalizacija dokumentov
 • Najem urbanista

OSTALE STORITVE

 • Vodenje projektov in svetovanje
 • Program opremljanja zemljišča za gradnjo
 • Ostale strokovne podlage, prostorske preveritve in variantne rešitve

GIS STORITVE

 • Izračuni in odloki NUSZ
 • Izračuni in odloki Komunalni prispevki
 • Namenska raba zemljišč za register npremečnin (REN)
 • Zajem in izvedba digitalnih katastrov
 • Zajemi podatkov o občinskih cestah
 • Priprava katastrov infrastrukture za predajo v ZK GJI
 • Izvedba Mikro DOF s pomočjo drona
 • Poročevalske tabele IJSVO
 • Povezovanje podatkov med različnimi inf.sistemi
 • Izvedba statistik nad prostorskimi podatki
 • Transformacije koordinatnih sistemov
 • Določevanje plastnic iz Lidar
 • Določevanje utrjenih površin iz Lidar
 • Pretvorba podatkov CAD v GIS
 • Skeniranje in georeferenciranje velikih in malih kart
 • Izračuni volumnov in profili na osnovi zračnih posnetkov iz drona

it storitve

 • Kibernetska varnost
 • Vzdrževanje strojne in programske opreme
 • Strežniki in arhiviranje podatkov
 • Fizične osebe
 • Zasebne osebe
 • Javna podjetja