Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

GIS storitve

geografski

informacijski sistemi

Skozi leta smo nabirali znanja in izkušnje za celovito podporo poslovanju občinskih uprav in komunalnih podjetij. Naši oddelki so sestavljeni iz strokovnjake iz področja informatike, urbanizma, gradbeništva, geodezije in oblikovanja.

GIS is a form of digital mapping technology.  Kind of like Google Earth, but better.

Vsem zaposlenim pa je skupno eno, da s svojim znanjem in trudom prispevajo k soustvarjanju geografskega informacijskega sistema iObčina, iKomunala in iSlovenija.

V podjetju pa se ne ukvarjamo zgolj z razvojem informacijskih sistemov, vendar tudi z bolj ali manj zapletenimi GIS storitvami, katere so namenjene temu, da občinskim upravam in javnim podjetjem ter državi olajšamo marsikatero delo.  Poleg GIS storitev izvajamo tudi izobraževanja in ponujamo zakup GIS specialista, ki se bo v celoti osredotočil na vaš problem in vam pri tem ustrezno svetoval. Za dodatna vprašanja se obrnite na kontaktni center iz z veseljem vam bomo pomagali.

Podpora iObčina
Podpora iKomunala
Vse GIS storitve
Podpora iObčina
Podpora iKomunala
Vse GIS storitve

gis storitve

 • Izračuni in odloki NUSZ
 • Izračuni in odloki Komunalni prispevki
 • Namenska raba zemljišč za register npremečnin (REN)
 • Zajem in izvedba digitalnih katastrov
 • Zajemi podatkov o občinskih cestah
 • Priprava katastrov infrastrukture za predajo v ZK GJI
 • Izvedba Mikro DOF s pomočjo drona
 • Poročevalske tabele IJSVO
 • Povezovanje podatkov med različnimi inf.sistemi
 • Izvedba statistik nad prostorskimi podatki
 • Transformacije koordinatnih sistemov
 • Določevanje plastnic iz Lidar
 • Določevanje utrjenih površin iz Lidar
 • Pretvorba podatkov CAD v GIS
 • Skeniranje in georeferenciranje velikih in malih kart
 • Izračuni volumnov in profili na osnovi zračnih posnetkov iz drona
Izkušnje

Informacijske sisteme razvijamo že več kot 15 let.

varnost

Veliko pozornosti namenimo varovanju podatkov.

prilagodljivost

Naši informacijski sistemi so enostavno prilagodljivi, da lahko zadostimo vsem željam naših strank.

naše reference

Občine od A – G
 • Občina Ajdovščina
 • Občina Apače
 • Občina Beltinci
 • Občina Bohinj
 • Občina Borovnica
 • Občina Brezovica
 • Občina Cankova
 • Mestna občina Celje
 • Občina Cerknica
 • Občina Črna na Koroškem
 • Občina Dobje
 • Občina Dobrna
 • Občina Domžale
 • Občina Gorenja vas-Poljane
 • Občina Gorje
 • Občina Gornji Petrovci
 • Občina Grad
Občine od H – P
 • Občina Hoče-Slivnica
 • Občina Hodoš
 • Občina Horjul
 • Občina Idrija
 • Občina Ilirska Bistrica
 • Občina Jesenice
 • Občina Kamnik
 • Mestna občina Kranj
 • Občina Kuzma
 • Občina Laško
 • Občina Lendava
 • Občina Log-Dragomer
 • Občina Lukovica
 • Mestna občina Maribor
 • Občina Mengeš
 • Občina Mežica
 • Občina Mokronog-Trebelno
 • Občina Moravče
 • Občina Moravske Toplice
 • Mestna občina Murska Sobota
 • Občina Piran
 • Občina Pivka
 • Občina Polzela
 • Občina Postojna
 • Občina Prebold
 • Občina Prevalje
 • Občina Puconci
Občine od R – Ž
 • Občina Radenci
 • Občina Radovljica
 • Občina Ravne na Koroškem
 • Občina Razkrižje
 • Občina Rogaška Slatina
 • Občina Rogašovci
 • Občina Šalovci
 • Občina Šentilj
 • Občina Šentjur
 • Občina Šmarje pri Jelšah
 • Občina Štore
 • Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Občina Tabor
 • Občina Tišina
 • Občina Trzin
 • Občina Velika Polana
 • Občina Vipava
 • Občina Vojnik
 • Občina Vransko
 • Občina Vrhnika
 • Občina Žalec
 • Občina Žiri
Komunalna podjetja
 • Dolinska kanalizacija
 • Gasilska Zveza Žalec
 • Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.
 • JP Komunala Cerknica d.o.o.
 • Čista narava Moravske Toplice
 • JEKO, d.o.o.
 • Komunalno podjetje Kamnik, d.d.
 • Kovod Postojna, d.o.o.
 • Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
 • Javno komunalno podjetje Log d.o.o
 • Komunala Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
 • Nigrad javno komunalno podjetje d.d.
 • Komunala Paraćin
 • Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
 • JKP Prodnik d.o.o.
 • Komunala Radovljica, d.o.o.
 • Komunala Radovljica, d.o.o.
 • Režijski obrat Občine Bohinj
 • Saubermacher Slovenija d.o.o.
 • Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.
 • Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
 • VO-KA Celje
 • JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
 • JKP Žalec, d.o.o.