Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

GIS produkt

GIS okolje, ki na enostaven in učinkovit način komunalnim podjetjem omogoča povezovanje različnih podatkov.

Osnovni koncept in ideja iKomunale je, da komunalna podjetja pogodbeno najemajo internetni GIS sistem iKomunala in pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov podjetja Kaliopa, ki v njihovem imenu obdelujejo velike množice podatkov.

Ekipa specialistov podatke smiselno povezuje in ureja za potrebe vsakodnevne uporabe zaposlenih v komunalnih podjetjih , drugih podjetjih in institucijah,  ki so povezane z njihovim poslovanjem.

iKomunala je sodobno nadaljevanje procesa prenosa »elektronskih katastrov in poslovnih informacij v območje interneta in nikakor ni v nasprotju z vašimi že obstoječimi rešitvami GIS, temveč njihovo logično in sodobno nadaljevanje.

GIS okolje, ki na enostaven in učinkovit način komunalnim podjetjem omogoča povezovanje različnih podatkov.

Osnovni koncept in ideja iKomunale je, da komunalna podjetja pogodbeno najemajo internetni GIS sistem iKomunala in pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov podjetja Kaliopa, ki v njihovem imenu obdelujejo velike množice podatkov.

Ekipa specialistov podatke smiselno povezuje in ureja za potrebe vsakodnevne uporabe zaposlenih v komunalnih podjetjih , drugih podjetjih in institucijah,  ki so povezane z njihovim poslovanjem.

iKomunala je sodobno nadaljevanje procesa prenosa »elektronskih katastrov in poslovnih informacij v območje interneta in nikakor ni v nasprotju z vašimi že obstoječimi rešitvami GIS, temveč njihovo logično in sodobno nadaljevanje.