Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Spremembe dejanske rabe

dejanska raba zemljišča

določba ali sprememba dejanske rabe

SPREMEMBA DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČA je geodetska storitev pri kateri se zemljišču neke parcele določi ali spremeni dejanska raba. Naročnik storitve je lastnik parcele, ki ima interes določiti ali uskladiti podatke o dejanski rabi svojih parcel. Geodetsko podjetje izdela elaborat spremembe dejanske rabe, ki ga lastnik parcele skupaj z zahtevo za evidentiranje spremembe dejanske rabe zemljišča odda na Geodetsko upravo.

V zemljiškem katastru se vodijo podatki o dejanski rabi zemljišč in sicer za kmetijska, gozdna, vodna, neplodna in pozidana zemljišča.

kako poteka postopek?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe.Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato sledi izvedba postopka in priprava zahtevane dokumentacije, ki jo je potrebno vložiti geodetski upravi. Kot pooblaščenec v vašem imenu, bomo redno spremljali vložen zahtevek pri območni geodetski upravi ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00