Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Evidentiranje stavb

evidentiranje stavb

evidentiranje zemljišča in vpis stavbe

Postopek EVIDENTIRANJA STAVBE je sestavljen postopek in pomeni evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster ter vpis stavbe in delov stavbe kataster stavb. Evidentiranje stavbe je na podlagi 16. in 105. člena Zakon o graditvi objektov obvezujoče za lastnika oziroma investitorja stavbe.

V primeru stavbe, ki ima enega lastnika, kjer je del stavbe nujen za vpis v uradne evidence (zemljiški kataster in kataster stavb), je potrebno vedno izvesti postopek evidentiranje stavbe. Če ime stavba več delov, pa se lahko izvede evidentiranje stavbe ločeno in sicer v dveh korakih. Prvi korak je določitev zemljišča pod stavbo, ki se lahko izvede že po končani prvi gradbeni fazi. Drugi korak pa je vpis stavbe v kataster stavb, ki pa se lahko izvede v tretji gradbeni fazi oziroma takrat, ko so jasno definirani deli stavbe in njihove površine.

V postopku evidentiranja stavbe geodetsko podjetje izdela skupen elaborat evidentiranja stavbe, ki ga z zahtevo za uvedbo postopka za evidentiranja stavbe lastnik parcele, na kateri stoji stavba, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, investitor gradnje, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik vloži na Geodetsko upravo RS. V primeru, da stavba nima hišne številke, pa je potrebno zahtevku za uvedbo postopka za evidentiranje stavbe priložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke. Geodetska uprava po končanem postopku izda sklep o evidentiranju podatkov zemljiškem katastru in katastru stavb.

kako poteka postopek?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe.Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato sledi izvedba postopka in priprava zahtevane dokumentacije, ki jo je potrebno vložiti geodetski upravi. Kot pooblaščenec v vašem imenu, bomo redno spremljali vložen zahtevek pri območni geodetski upravi ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00