Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Kontrolne meritve

kontrolne meritve

kjer struktura tal ni idealna

Umestitev objektov v prostor se velikokrat izvede tudi na območjih, kjer struktura tal in geomehanične lastnosti tal niso ravno idealne. Zaradi tega so kontrolne meritve premikov na teh območjih zelo pomembne. Osnovni nalogi kontrolnih meritev sta:

  • določiti premike objekta v horizontalni ali vertikalni ravnini oziroma prostoru in času,
  • določiti spremembo geometrijske oblike objekta, ki je največkrat posledica premika samega objekta v prostoru in času oziroma določitev deformacij, ki se pojavijo na objektu.

Največkrat se kontrolne meritve izvajajo na gradbeno inženirskih objektih kot so: hidrotehnični objekti (hidroelektrarne, zajezitve, pregrade,…), prometni objekti (premostitveni objekti prometnic kot so viadukti, mostovi,…), strojne in industrijske naprave (žerjavi, turbine, posamezni stroji,…), za potrebe inženirske geologije in mehanike tal. V dotičnih primerih gre predvsem za lokalne in regionalne probleme v zvezi s premikanjem zemeljske skorje, plazenjem hribin, ipd…

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00