Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Sprememba bonitete

sprememba bonitete

proizvodna sposobnost zemljišča

BONITETA ZEMLJIŠČA predstavlja proizvodno sposobnost zemljišča, ki se izrazi v obliki bonitetnih točk. Boniteto zemljišč vodi Geodetska uprava RS v evidenci zemljiškega katastra za posamezno parcelo. Parcele, ki so uvrščene glede na dejansko rabo v kmetijska ali gozdna zemljišča imajo vrednost bonitetnih točk različno od nič. Za ostala zemljišča pa se vodi boniteta v vrednosti nič bonitetnih točk.

SPRMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA je potrebna v primerih, ko se proizvodnja soposobnost zemljišča spremeni ali pri ugotovitvi napačnega vodenja vrednosti bonitete parcele v zemljiškem katastru. Naročnik storitve spremembe bonitete zemljišča je lastnik parcele. Geodetsko podjetje skupaj v sodelovanju s kmetijskim ali gozdarskim strokovnjakom, ki ima pooblastilo za bonitiranje zemljišč izdela elaborat spremembe bonitete zemljišč. Elaborat skupaj z zahteva za spremembo bonitete zemljišča lastnik parcele vloži pri Geodetski upravi RS. V zemljiškem katastru se evidentira nova boniteta v postopku evidentiranja spremembe bonitete zemljišča.

kako poteka postopek?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe.Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato sledi izvedba postopka in priprava zahtevane dokumentacije, ki jo je potrebno vložiti geodetski upravi. Kot pooblaščenec v vašem imenu, bomo redno spremljali vložen zahtevek pri območni geodetski upravi ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00