Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Spremembe podatkov

sprememba podatkov

katastra stavb

Postopek SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB je možen v primeru, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in če so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.

Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka spremembe podatkov katastra stavb je elaborat spremembe podatkov  katastra stavb, ki ga izdela geodetsko ali projektantsko podjetje. Sprememba podatkov katastra stavb zajema:

  • Spremembe številke stavbe ali številke dela stavbe,
  • Sprememba lege, oblike ali površine stavbe ali dela stavbe,
  • Sprememba dejanske rabe,
  • Sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
  • Združitev ali delitev stavbe ali dela stavbe,
  • Vpis novega dela stavbe,
  • Izbris stavbe ali dela stavbe.

Upravni postopek spremembe podatkov katastra stavb se uvede na zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb strani lastnika stavbe ali dela stavbe, imetnika stavbne pravice ali upravnika stavbe in sicer najpozneje v 30 dneh po izvedenih spremembah. Postopek izbrisa stavbe ali dela stavbe se uvede na zahtevo lastnika parcele, na kateri je stala stavba, lastnika stavbe ali dela stavbe ali državnega organa, lokalne skupnosti ali po uradni dolžnosti.

kako poteka postopek?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe.Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato sledi izvedba postopka in priprava zahtevane dokumentacije, ki jo je potrebno vložiti geodetski upravi. Kot pooblaščenec v vašem imenu, bomo redno spremljali vložen zahtevek pri območni geodetski upravi ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00