Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Označitev mej

označitev mej

ureditev meje okoli parcele

OZNAČITEV MEJE v naravi pomeni vzpostavitev meje, ki je že bila urejena v postopku ureditve meje. Geodetska storitev označitve meje se lahko opravi le v primerih, ko je prišlo do uničenja mejnih znamenj že urejenih  znamenj in bi zaradi nepoznavanja poteka takšne meje lahko prišlo do spora med sosednjimi lastniki.

Označitev meje lahko pri geodetskemu podjetju naročijo lastniki parcel, lahko pa tudi investitor ali izvajalec gradnje, zaradi katere je prišlo do nenamernega uničenja mejnih znamenj. Geodetsko podjetje po označitvi meje v naravi izdela poročilo o označitvi meje, ki ga prejmejo tako lastniki mejnih parcel in Geodetska uprava RS.

kako poteka postopek?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe.Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato sledi izvedba postopka in priprava zahtevane dokumentacije, ki jo je potrebno vložiti geodetski upravi. Kot pooblaščenec v vašem imenu, bomo redno spremljali vložen zahtevek pri območni geodetski upravi ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00