Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Določitev zemljišča pod stavbo

določitev zemljišča pod stavbo

združitve ali delitve parcele

ZEMLJIŠČE POD STAVBO po definiciji obsega zemljišče določeno kot navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. Včasih se je tako zemljišče evidentiralo v postopku spremembe rabe tal. Z določitvijo zemljišča pod stavbo se evidentira zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru. Evidentiranje zemljišča pod stavbo je na podlagi 16. in 105. člena Zakon o graditvi objektov obvezujoče, prav tako pa je potrebno v primerih, ko zemljišče pod stavbo še ni evidentirano v zemljiškem katastru.

Naročnik geodetske storitve je lahko kdorkoli. Večinoma je to lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik dela stavbe, uporabnik dela stavbe ali upravnik. Geodetsko podjetje na osnovi terenske izmere izdela elaborat za evidentiranje zemljišča pod stavbo, ki ga skupaj z zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo lahko vloži le lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik dela stavbe, uporabnik dela stavbe ali upravnik pri Geodetski upravi RS.

kako poteka postopek?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe. Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato sledi izvedba postopka in priprava zahtevane dokumentacije, ki jo je potrebno vložiti geodetski upravi. Kot pooblaščenec v vašem imenu, bomo redno spremljali vložen zahtevek pri območni geodetski upravi ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00