Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Nova izmera

nova izmera

ureditev mej na večjem območju

Geodetska storitev NOVA IZMERA predstavlja ureditev mej in evidentiranje urejenih mej v zemljiški kataster na nekem območju. Za izvedbo nove izmere  morata biti izpolnjena naslednja pogoja: velikost območja nove izmere, ki zajema najmanj deset parcel oziroma je območje večje od 3 hektarov in na območju nove izmere se za vsaj polovico parcel soglasno ugotovi vsaj del meje parcele.

Nova izmera je potrebna predvsem na območjih, kjer so ugotovljena neskladja podatkov zemljiškega katastra in dejanskega stanja v naravi, zaradi česar je potrebna uskladitev podatkov zemljiškega katastra. Naročnik nove izmere je lahko katera koli fizična ali pravna oseba, ki ima interes urediti podatke zemljiškega katastra na nekem območju. Postopek evidentiranja nove izmere uvede geodetska uprava po uradni dolžnosti ali na podlagi prijave naročnika nove izmere. Prijava za uvedbo postopka se vloži na Geodetsko upravo RS.

kako poteka postopek?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe.Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato sledi izvedba postopka in priprava zahtevane dokumentacije, ki jo je potrebno vložiti geodetski upravi. Kot pooblaščenec v vašem imenu, bomo redno spremljali vložen zahtevek pri območni geodetski upravi ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00