Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Evropski projekt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada za regionalni razvoj

Podjetje Kaliopa d.o.o. je iz naslova Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte« pridobilo finančno podporo za izvedbo projekta Elektronska lokacijska informacija (ELI).

Projekt ELI predstavlja razvoj programske opreme, ki bo zbrane prostorske podatke iz različnih virov in različnih oblik pretvorila v standardizirano obliko, s tem pa na enostaven način omogočila izpis prostorskih dokumentov (Lokacijska informacija in Potrdilo o namenski rabi prostora). Rešitev, do katere se bo dostopalo preko spleta bo namenjena lokalnim skupnostim za pripravo omenjenih dokumentov in bo podprta s tehnično in vsebinsko podporo strokovnjakov (informatiki, urbanisti, geodeti), kar bo zagotavljalo stalno ažurnost podatkov. Platforma bo namenjena tudi končnim uporabnikom (občani – lastniki zemljišč) in sicer jim bo omogočala elektronsko oddajo vloge za pridobitev lokacijske informacije.

Osnovni cilj projekta je razvoj odprte integracijske platforme, ki bo dostopna preko enotne točke (iObčina) in bo delovala kot povezovalni člen med končnimi uporabniki (občani) in lokalnimi skupnostmi.

Glavne aktivnosti za dosego končnega cilja projekta so:

  • nadgradnja sistema v oblaku – sistematično vodenje prostorskih dokumentov in varovanih območij,
  • tedensko ažururanje baze podatkov,
  • aktivno sodelovanje strokovnjakov/ specialistov pri pripravi ustreznih filtrov za oblikovanje optimizirane vsebine dokumentov lokacijskih informacij,
  • enostaven dostop, obdelava in oblikovanje spletne storitve ELI, da bo mogočen dostop z različnih medijev (računalnik, pametni telefon, tablica).

Razvojna faza projekta bo trajala predvidoma 23 mesecev, skupna vrednost razvojnih aktivnosti na projektu je ocenjena na 336.653,32 EUR, predvidena višina subvencije je 142.921,70 EUR in je financirana iz stani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si