Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

GIS Storitve

gis storitve

Nekatere izmed GIS storitev, ki jih v Kaliopi ponujamo:
 • Izračuni in odloki NUSZ
 • Izračuni in odloki Komunalni prispevki
 • Namenska raba zemljišč za register npremečnin (REN)
 • Zajem in izvedba digitalnih katastrov
 • Zajemi podatkov o občinskih cestah
 • Priprava katastrov infrastrukture za predajo v ZK GJI
 • Izvedba Mikro DOF s pomočjo drona
 • Poročevalske tabele IJSVO
 • Povezovanje podatkov med različnimi inf. sistemi
 • Izvedba statistik nad prostorskimi podatki
 • Transformacije koordinatnih sistemov
 • Določevanje plastnic iz Lidar
 • Določevanje utrjenih površin iz Lidar
 • Pretvorba podatkov CAD v GIS
 • Skeniranje in georeferenciranje velikih in malih kart
 • Izračuni volumnov in profili na osnovi zračnih posnetkov iz drona