Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Ožičenja in komunikacijska oprema

KVALITETA PRETOKA

PODATKOV.

The advance of technology is based on making it fit in so that you don’t really even notice it, so it’s part of everyday life.

 

Bill Gates

Informacijski sistem temelji na kvalitetnem strukturnem ožičenju, saj večina komunikacij poteka po žičnem ali  brezžičnem omrežju. Načrtovanje informacijskega sistema zajema pravilni izbor pasivne in aktivne komunikacijske opreme (komunikacijska omara – komunikacijsko vozlišče, povezovalni paneli, organizatorji kablov, mrežna stikala, usmerjevalniki, brezprekinitveno napajanje).

Da lahko zagotovimo ustrezno kvaliteto pretoka podatkov so potrebni naslednji koraki:

  • Opravimo analizo obstoječega stanja ožičenja
  • Pripravimo koncept posodobitve ožičenja
  • Izvedemo posodobitev ožičenja
  • Izvedemo meritve ožičenja in pripravimo ustrezno dokumentacijo (sheme, opisi, oznake)