Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Tečaj Autodesk

tečaj autodesk

autocad in razširitve

AutoCAD je zelo razširjen programski paket za računalniško podprto konstruiranje (CAD – Computer assisted design). Obsega 2D in 3D risanje, z mnogimi dodatki pa je uporaben na različnih tehniških področjih kot so gradbeništvo, geodezija, arhitektura, strojništvo in elektrotehnika. AutoCAD razvija podjetje Autodesk, prvi CAD pa je razvila leta 1982.

Na področju gradbenštva in geodezije je podjetje razvilo razširitve, ki so namenjeni inženirjem, ki kakorkoli urejajo prostor. Pogosto uporabljene razširitve iz tega področja so AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D,  AutoCAD Inventor in AutoCAD Mechanical, katere izobražujemo tudi pri nas. Naša prednost je, da smo specializirani za izobraževanje inženirjev in strokovnjakov v javnih, občinskih podjetjih ter javnih upravah.

AutoCAD

Vsebina tečaja (10 šolskih ur):

 • Predstavitev programa
 • Uporabniški vmesnik
 • Sestavni deli zaslona
 • Osnovni ukazi za delo
 • Osnovne nastavitve pred začetkom dela
 • Vnos podatkov
 • Osnovni ukazi za risanje
 • Orodja za enostavno in natančno risanje
 • Osnovni ukazi za spreminjanje risbe

Vsebina tečaja (10 šolskih ur):

 • Risalne ravnine
 • Slogi, besedila
 • Škrafiranje
 • Kotiranje
 • Bloki in delo z atributi
 • Uporaba design centra
 • Izrisovanje na tiskalnik

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojen tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela. Možen je tudi individualen zakup strokovnjaka, ki vam bo pomagal na konkretnih vprašanjih in projektih.

 

 

AutoCAD civil 3d

Vsebina tečaja (16 šolskih ur):

 • Spoznavanje uporabniškega vmesnika Civil 3D in delovnega okolja, oken, menijev…
 • Spoznavanje Civil – objektov
 • Delo s točkami in stili točk ter skupina točk
 • Kreiranje površji (surface), delo s stili in modeliranje
 • Risanje vzdolžnih profilov
 • Kreiranje enostavnih koridorjev in njihovih površji
 • Kreiranje prečnih osi in prečnih profilov
 • Izračun količin in zemeljskih mas
 • Pregled funkcionalnosti Pipe – ing in risanje kanala
 • Možnost migracije in kolaboracije podatkov

Vsebina tečaja (16 šolskih ur):

 • Obdelava geodetskih terenskih meritev, izračuni poligonov in obdelava terenskih podatkov,
 • Risanje kompleksnejših vzdolžnih osi (kombinacije prem krožnih lokov in prehodnic,…),
 • Kreiranje kompleksnejših normalnih prečnih prerezov,
 • Kreiranje koridorjev zahtevnih objektov (križišča, krožišča, zaščitni zidovi, vodne pregrade,…),
 • Določitev vgrajenih količin ali zemeljskih mas kompleksnejših objektov,
 • Projektiranje kanalizacije, vodovoda in možnosti hidravličnega preračuna sistema,
 • Avtomatizacija izrisa načrtov in možnosti vizualizacije končnega stanja projekta.

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojen tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela. Možen je tudi individualen zakup strokovnjaka, ki vam bo pomagal na konkretnih vprašanjih in projektih.

 

 

AutoCAD map 3d

Vsebina tečaja (10 šolskih ur):

 • Razlika med osnovnim ACAD in ACAD Map
 • Meniji in orodja, različni WORKSPACES v AutoCAD Map
 • Osnovne nastavitve MAP
 • Uporaba HELP-a
 • Kaj je TASKPANE
 • 3-je osnovni principi dela s podatki v Acad MAP: Link Template (staro), ObjectData, FDO
  Podrobno o OBJECT DATA
 • Delo z rastrskimi slikami (3 načini)
 • Delo z XREF-i
 • Delo s poligoni
 • Drawing cleanup
 • Topologije, analize in statistike nad topologijo
 • Export, import data
 • Predstavitev Map Explorer

Vsebina tečaja (10 šolskih ur):

 • Podrobno o FDO
 • Napredne nastavitve za delo s večjo količino rastrskih podatkov
 • Priklop rastra preko FDO (združevanje več kart v en sloj)
 • Priklop na WMS IWS (Kaliopa iObčiina)
 • Koordinatni sistemi in 2 principa transformacije med njimi
 • Map QUERY možnosti poizvedb in dela iz pripetih risb
 • Feature Classification
 • Map Annotations
 • MapBook
 • Sheet set
 • Publish

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojen tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela. Možen je tudi individualen zakup strokovnjaka, ki vam bo pomagal na konkretnih vprašanjih in projektih.

 

 

AutoCAD mechanical

Vsebina tečaja (10 šolskih ur):

 • Ukazi v AutoCAD Mechanical
 • Kreiranje risbe
 • Konstruiranje strojnih elementov
 • Konstruiranje vijačnih zvez
 • Zvari
 • Standardni profili in zakovice
 • Zatiči in vzmeti

Vsebina tečaja (10 šolskih ur):

 • Kotalni in drsni ležaji
 • Verižni in jermenski prenosi
 • Sestavnice in baze podatkov
 • Izračun obremenitve gredi
 • Izračun odmičnih mehanizmov

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojen tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela. Možen je tudi individualen zakup strokovnjaka, ki vam bo pomagal na konkretnih vprašanjih in projektih.

 

 

AutoCAD inventor lt

Vsebina tečaja (10 šolskih ur):

 • Delovno okolje in orodja za navigacijo
 • Skiciranje [Sketch] in omejitve [Constraints]
 • Enostavno modeliranje
 • Izdelava gradnikov [Part]
 • Izrisi [Drawings]
 • Knjižnice slogov in standardi
 • Bloki skice [Sketch Blocks]

Vsebina tečaja (10 šolskih ur):

 • Napredno modeliranje
 • Parametri
 • Izpeljani gradniki [Derived Parts]
 • Lastni gradniki [iFeatures]
 • Izdelava modela iz 2D risbe
 • Predstavitve in animacije
 • Površinsko modeliranje [Splines and Surfaces]

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojen tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela. Možen je tudi individualen zakup strokovnjaka, ki vam bo pomagal na konkretnih vprašanjih in projektih.

 

 

P&ID in AutoCAD Plant 3D

Vsebina tečaja (16 šolskih ur):

Uvod v AutoCAD P&ID in AutoCAD Plant 3D

 • Delo s projekti
 • Odpiranje risb
 • Pregled delovnega okolja
 • Upravljanje z ravninami in barvami

AutoCAD P&ID

 • Ustvarjanje nove risbe
 • Oprema in priključki
 • Cevovodi
 • Merilni inštrumenti in povezave
 • Koncept označevanja
 • Koncept kotiranja
 • Tehnike spreminjanja
 • Upravljanje s podatki in popisi
 • Ustvarjanje novega simbola in povezave
 • Napredne tehnike in odpravljanje težav

AutoCAD Plant 3D

 • Upravljanje z mapami projekta in risbami
 • Modeliranje jeklenih konstrukcij
 • Modeliranje opreme
 • Osnove modeliranja cevovodov
 • Spreminjanje cevovodov in napredne tehnike
 • Delo s P&ID podatki v Plant 3D
 • Izdelava pravokotnih pogledov in kotiranje
 • Izdelava izometričnih pogledov

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojen tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela. Možen je tudi individualen zakup strokovnjaka, ki vam bo pomagal na konkretnih vprašanjih in projektih.