Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

iHybrid

ihybrid

iobčina in autocad

iHybrid je programska oprema za neposredno povezavo spletnega GIS iObčina/iKomunala z lokalnim okoljem AutoCAD. Kako deluje? V našem primeru smo najprej »povezali« spletna GIS-a iObčina in iKomunala s programom za projektiranje AutoCAD. Tako smo omogočili, da vsi pooblaščeni ali samo registrirani uporabniki GIS portalov vidijo grafične in atributne podatke v okolju AutoCAD-a v realnem času. Poleg gledanja pa lahko grafiko in podatke s spleta neposredno »pretvorijo« v elemente AutoCAD-a.

S tem načinom, lahko zelo precizno načrtujemo, kje bodo potekale bodoče trase (npr. po javnih trasah), preverjamolastništvo parcel pod traso, opazujemo ali smo v »zazidljivem območju«, merimo odmike od ostale infrastrukture… in še mnogo , mnogo drugih uporabnih idej, ki jih načrtovalci potrebujejo za vsakodnevno delo.