Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

test

Meritve izvajamo po celotni Sloveniji za fizične osebe,  javna podjetja ter občinske uprave. 

Storitve opravimo kakovostno, hitro in zanesljivo.

Z uporabo različnih orodij in tehnik analiziramo, urejamo, zajemamo in posodabljamo evidence naročnikov.

Odločitev za GIS je pridobitev programskih orodij in pridobitev podpore ekipe specialistov.

V prostorskem načrtovanju se najbolj osredotočamo na poseljen – urbani prostor.

Naloga prostorskega načrtovanja je zelo kompleksna, področje pa zastavljeno zelo široko.