Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Kaliopa.Desktop

kaliopa.desktop

Sistemska rešitev za ustvarjanje katastrov GJI in še mnogo več

Sistemska rešitev prispeva k nastanku elektronskih katastrov infrastrukture, kot so: vodovod, kanalizacije, plin, toplovodi, kabelska omrežja, zelene površine in drugo. Katastri so pogoj za uspešno izvjanje GIS operacij in prepletanj z ostalimi podatkovnimi vsebinami , kot so npr. ZK, KS in zbirka podatkov računovodstva.

Poleg funkcionalnosti za urejanje katastov infrastrukure, vsebuje Kaliopa.DESKTOP4 tudi niz ukazov za uvoz ali izvoz podatkov v zunanje baze (Excel, Access, MSSQL, Oracle). Poleg podatkovnih baz lahko narisano infrastrukturo izvozimo tudi v okolje ESRI SHP format, ki ga v veliki meri uporabljajo razna ministrstva RS. Če imamo podatke v zunanjih bazah ali SHP formatu, uvoz nazaj v okolje Autocad MAP ne predstavlja nobene ovire.