Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Kaliopa.Geo

kaliopa.geo

program za geodete

Kaliopa GEO je programski paket namenjen projektiranju nizkih in vodnih gradenj.  Zasnovan je kot program, ki vsebuje programska orodja za izdelavo geodetskih načrtov,  risanje vzdolžnih osi in profilov, risanje prečnih osi in prerezov, izračune količin vkopov in nasipov,  projektiranje kanalizacijskih, vodovodnih in ostalih infrastrukturnih sistemov ter projektiranje hidrotehničnih  objektov (rečnih korit, pregrad, itd…).

Program Kaliopa.GEO deluje v okolju AutoCAD in ZwCAD, kar pomeni, da lahko uporabnik poleg specialnih orodji uporablja tudi popolne funkcionalnosti programa ZwCAD. Skupaj sta torej močno orodje, ki projektantu nizkih gradenj bistveno olajšata delo, prihranita čas in denar. Kot vsa ostala CAD orodja, tudi program Kaliopa.GEO odlikujejo predvsem njegova strokovna in praktična naravnanost ter enostavnost uporabe. Program je sistemsko nezahteven, zato uporabnik ne potrebuje drage in zahtevne strojne opreme.  Ker je praktično naravnan in enostaven za uporabo, ga lahko uporabnik hitro osvoji, kar lahko še dodatno prispeva k uporabnikovi konkurenčnosti na tržišču.