Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Kaliopa.Transformation

kaliopa.transformation

program za transformacijo

V Sloveniji smo leta 1996 uvedli novi državni horizontalni koordinatni sistem, ki je del evropskega prostorskega referenčnega sistema (ESRS). Vse zbirke prostorskih podatkov GURS naj bi bile v prihodnosti iz starega (D48/GK) koordinatnega sistema transformirane v novega (D96/TM). V ta namen smo v podjetju razvili razširitev v programu AutoCAD, kjer lahko preko vtičnika transformiramo skice, ki so nastale znotraj D48/GK k.s. in jih tako pretvorimo v D96/TM k.s.

nekaj o koordinatnih sistemih

Stari ravninski referenčni koordinatni sistem z oznako D48/GK (1948, Gauß-Krügerjeva projekcija) temelji na izhodiščih in tehnologiji iz začetka prejšnjega stoletja in ne ustreza današnjim potrebam. Zato je Mednarodna zveza za geodezijo priporočila vsem evropskim državam uvedbo enotnega evropskega prostorskega referenčnega sistema – ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). V Sloveniji realizacija tega sistema nosi oznako D96/TM (1996, prečna Mercatorjeva projekcija).

Bistveni razliki sta v geometrijskih in fizikalnih parametrih, ki opisujejo Zemljo kot planet (geodetski referenčni sistem) ter kako je na Zemljo definirana priterditev teoretičnega koordinatnega sistema.  Referenčna ploskev v starem k.s. je lokalno orientiran Besslov elipsoid iz leta 1841. Referenčna ploskev v novem k.s. pa je elipsoid GRS80, ki je za razliko od Besslovega geocentričen.