Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Kaliopa.Zbirka

kaliopa.Zbirka

zbirka podatkov v okolje autocad

Trendi današnjega dela s podatki nas silijo v sistematična urejanja in hitra iskanja splošnih podatkov. Podobno prihajajo potrebe po sistematizaciji in iskanju tudi prostorskih virov podatkov . Prostorski viri podatkov , ki jih pogosto imenujemo tudi GIS podatki, so običajno lahko naši lastni, občinski, državni, globalni podatki… Povezovanja različnih prostorskih virov podatkov posledično izboljšujejo učinkovitost prostorskega načrtovanja in odločanja… In to nam nudi Kaliopa.Zbirka.2 s svojim inovativnim pristopom.

Kaliopa.Zbirka.2 zapolnjuje vrzel med programskim okoljem AutoCAD Map/Civil in množico različnih tipov in vsebin prostorskih podatkov, ki se običajno nahajajo neurejeni na strežnikih. Z zagotavljanjem sistema sistematičnega vodenja lahko enostavno podatke najdemo in jih umeščamo kot del rednega načrtovanja v okolju AutoCAD Map/Civil tako za lastno uporabo kot za delo v projektnih skupinah.