Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Občinsko oko

občinsko oko

sporočanje težav občinskim službam

Občinsko oko je mobilni sistem, s katerim lahko občani sporočajo predloge ali težave ustrezni občinski ali državni službi na transparenten in enostaven način. Z razvojem mobilne tehnologije je omogočeno, da lahko kdorkoli, ki nekje v prostoru opazi težavo, le to opremi z ustreznimi informacijami (fotografija, lokacija v prostoru, opis, …).

Informacijo lahko nato preko mobilne aplikacije posreduje na portal, kjer se glede na izbrano področje razporedi v obdelavo ustrezni službi na občinskem ali državnem nivoju. Vse te informacije so nato tudi javno dostopne uporabnikom na mobilnih napravah in na spletnem portalu. S tem se lahko zelo skrajša pot in čas komunikacije med občani in občinskimi in/ali državnimi službami in čas odziva le teh pri pomembnih stvareh.